غلبه بر دیفکت های لبیالی استخوان در جراحی جایگزاری ایمپلنت

غلبه بر دیفکت های لبیالی استخوان در جراحی جایگزاری ایمپلنت

در ویدیوی زیر دو جراحی پیشرفته ایمپلنت را مشاهده می نمایید

کیس 1:

بیمار یک مرد 70 ساله است و به علت درد در دندانهای قدامی قادر به جویدن نبود.

درمان انجام شده شامل خارج سازی دندانهای سانترال و پیوند استخوان با استفاده از پودر استخوان و ممبرین و جایگزاری 2 واحد ایمپلنت بود.

در انتها فالوآپ 2 ساله بیمار هم نمایش داده شده است.

کیس 2:

جایگزاری 3 واحد ایمپلنت با دیفکت وسیع استخوانی

جراح:

Dr.Root از کلینیک Well Dental کره جنوبی

 

در حال بارگذاری...

همچنین برای آشنایی با تمام مواد مورد نیاز برای جراحی ایمپلنت لینک زیر را مشاهده نمایید:

قدم صفر ایمپلنت