روش های حفظ حیات پالپ – دکتر کیوان ساعتی

روشهای حفظ حیات پالپ – دکتر کیوان ساعتی:

در این فیلم 25 دقیقه ای دکتر کیوان ساعتی متخصص دندانپزشکی ترمیمی به ارائه نکاتی مهمی می پردازند که در زیر آمده است.

1. روش های حفظ پالپ

2. پالپ چه دندانهایی را میتوان حفظ کرد و چه دندانهایی را خیر

3. فرق بیس و لاینر و نحوه سیل کرونالی

4. نکاتی کاربردی در مورد نحوه استفاده از باند های یونیورسال

5. آموزش Layering دندانهای خلفی

برای مشاهده و دانلود فیلم بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

لینک ویدیو برایتان ایمیل خواهد شد. پس در وارد کردن صحیح ایمیل دقت نمایید.

با تشکر از شما