ویدیوی آموزش دستیار دندانپزشک

دستیار دندانپزشک یکی از عناصر مهم در بهبود رصایت بیماران است.

یک دستیار دندانپزشک خوب باید از 3 مهارت زیر برخوردار باشد:

  1. روش های استریلیزاسیون محیط درمانی و آماده سازی بیمار و مواد و تجهیزات دندانپزشکی
  2. کمک به دندانپزشک در حین درمان
  3. آشنایی با روش های برخورد عالی با بیماران

در فایل ویدیویی زیر مهارت هایی را که یک دستیار در زمینه موارد 1 و 2 باید یاد بگیرد. آموزش داده شده است.

 

در حال بارگذاری...

 

 

همچنین برای مورد 3 که مبحث بسیار مفصلی است و به تناسب هر کشور آموزش ها هم متفاوت است. میتوانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

منشی گری مطب دندانپزشکی

 

در حال بارگذاری...