گفت و گوی سرنوشت ساز (قسمت اول مواد قالبگیری با دکتر هادی رنجزاد و مهندس آرمین خجسته)

قسمت اول: مواد قالبگیری

بررسی انواع مواد قالبگیری بازار و کاربردهایشان همراه با دکتر هادی رنج زاد دندانپزشک و متخصص پروتز های دندانی

 

بازدید شما از سایت ما باعث دلگرمی است. Caspianteb.com
بازدید شما از سایت ما باعث دلگرمی است. Caspianteb.com