موتور روتاری
نحوه کار با موتور روتاری ای کانتکت پرو E Connect Pro و اپکس فایندر ایپکس E-Pex

در ویدیوی آموزشی زیر نحوه کار با موتور روتاری E-Connect Pro و اپکس فایندر متصل به آن نمایش داده شده است. موتور روتاری E-Connect قابلیت اتصال همزمان به به اپکس فایندر E-Pex را دارد و همرمان با وارد شده فایل روتاری به داخل کانال طول کانال را هم نشان می دهد.