بهترین روش انتخاب فایل های روتاری

آموزش روتاری و بهترین روش انتخاب فایل های روتاری

آموزش روتاری

دکتر پویا نژاد شمسی – متخصص اندو

در این ویدیوی حدودا 40 دقیقه ای، آقای دکتر پویا نژاد شمسی – متخصص درمان ریشه – به آموزش روتاری و روش انتخاب فایل های روتاری می پردازد.

1-بهترین روش انتخاب فایل های روتاری

2-چه سایزی؟ چه تقاربی؟ کجا؟

3-به همراه نکاتی کاربردی در درمان اندو

4-معرفی فایل های روتاری M3