تراش پروتز ثابت
آماده سازی و تراش دندان مولار برای روکش

آماده سازی و تراش دندان مولار برای روکش

در ویدیوی زیر روش های آماده سازی یک دندان مولار برای پروتز ثابت (روکش) توسط Dr.Brian Chang آموزش داده شده است. توالی و نوع فرز های مورد نیاز برای تراش پروتز ثابت هم آموزش داده شده است.

 

در حال بارگذاری...

 

 

در حال بارگذاری...